sohome

Firma Handlowo - Usługowa Piotr Baran realizuje projekt pn. „Opracowanie designu rodziny mebli wraz z propozycją technologii ich produkcji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działania I.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania I.2.3 „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.